بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر سورنا ستاری از شرکت آتیه سازان نگین فراز (مرداد ماه 1400)

مکان شما:
رفتن به بالا