• info@iranlco.com
  • تماس با ما: 3833351599 98 +
  • شهرک صنعتی شهرکرد

خط تولید ماسک پزشکی

پروژه خط تولید ماسک پزشکی