• info@iranlco.com
  • تماس با ما: 3833399172 98 +
  • شهرک صنعتی شهرکرد- میدان صنعت- بلوار کارآفرینان- انتهای بهارستان 5

بازدید مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان

شرح

بازدید جناب آقای دکتر رمضانی و هیئت همراه از شرکت آتیه سازان نگین فراز