• info@iranlco.com
  • تماس با ما: 3833351599 98 +
  • شهرک صنعتی شهرکرد

صادرات اکسترودر تولید خوراک آبزیان

شرح

صادرات اکسترودر تولید خوراک آبزیان با ظرفیت ۳ تن درساعت به کشور کویت بهمن ماه ۹۸