دستگاه اکسترودر

اکسترودر تک شفت تولید خوراک ماهی های زینتی

 تولید خوراک ماهی های زینتی به کمک اکسترودر تک شفت برای ماهیان زینتی ازگستره وسیعی از خوراک، از خوراک شناور گرفته تا خوراک متراکم، استفاده می شود. تکنولوژی اکسترودر تک شفت انعطاف پذیری مورد نیاز شما را فراهم می آورد، آلودگی متقاطع را به حداقل می رساند و بهره وری آن بالاست.

ادامه مطلب