دستگاه اکسترودر

اکسترودر دو ماردون

تضمین استفاده کامل از نشاسته به کمک اکسترودر دو ماردون این ماشین استفاده کامل از نشاسته را تضمین می کند و انعطاف پذیری بالاتر جیره غذایی و نرخ تبدیل بالاتر خوراک را امکان‌پذیر می سازد. تخلیه کامل مواد این اکسترودر همسوگرد تخلیه کامل مواد را تضمین می نمایند و پس از تولید، هیچ ماده ای…

ادامه مطلب