دستگاه اکسترودر

اکسترودر غذای پت

اکسترودر غذای پت بر پایه فناوری اکستروژن طراحی شده است و برای تولید غذای حیوانات خانگی اعم از سگ، گربه و سایر حیوانات خانگی به کار می رود. فناوری اکستروژن برای برآوردن نیازهای خاص مشتریان در تولید غذای حیوانات خانگی در دسترس است. با استفاده از اکسترودر غذای پت، غذای حیوانات خانگی در شکل ها،…

ادامه مطلب