اکسترودر تک ماردان

اکسترودر کربن اکتیو

اکسترودر کربن اکتیو خط ویژه بهینه برای تولید کربن اکتیو است که در ظرفیت های مختلف ارائه می گردد. این اکسترودر به سیستم هیدروموتور و کاتر اتوماتیک مجهز و دارای کنترل است. اکسترودر کربن اکتیو تولید میله‌های کربن اکتیو در شکل های مشابه و در یک اندازه را میسر می سازد. ماردون اکسترودر به این…

ادامه مطلب