اکسترودر تک محور

اکسترودر تک مارپیچ خوراک ماهی

اکسترودر تک مارپیچ خوراک ماهی به عنوان یک نوع ماشین تولید خوراک شناوراساسا برای تولید خوراک ماهی طراحی شده است. با نرخ تبدیل خوراک بالاتر، خوراک ماهی تولید شده با اکسترودر تک مارپیچ خوراک ماهی می تواند کیفیت بالای آب استخر ماهی را حفظ کند. اکسترودر تک مارپیچ خوراک ماهی شامل دو نوع اکسترودر خوراک…

ادامه مطلب