اکسترودر تک محور

اکسترودر خوراک میگو

اکسترودر خوراک میگو مناسب برای خوراک آبزیان در قطر کوچک است و فناوری دای مخصوص و کاندیشنر با سرعت برش بالا در آن به کار گرفته شده است. خدمات و فناوری تجهیزات صنعتی پیشرفته برای تولید خوراک میگو در پاسخ به نیاز به خوراک میگو با کیفیت بالا فراهم شده اند. تولید خوراک میگو با…

ادامه مطلب