درایر ماشین جهت تولید خوراک آبزیان طراحی

عیب یابی و رفع عیب درایر

دستگاه درایر در در دو مدل پکیجی و برنری جهت کاهش رطوبت مواد ورودی طراحی شده است.  برای عیب یابی و رفع عیب  درایر جدول زیر را مطالعه کنید. نکات کلیدی در مورد عیب یابی و رفع عیب درایر عیب علت راه حل لوازم جانبی زنجیری شل شده یا افتاده اند. پیچ‌های بست شل شده…

ادامه مطلب