کولر

عیب یابی و رفع عیب کولر

عیب یابی و رفع عیب کولر L.lion کولر L.lion ضمن برطرف کردن نیاز به خنک سازی مواد، کیفیت محصولات را نیز افزایش دهد. در این جا به نکاتی در رابطه با عیب یابی و رفع عیب کولر می پردازیم.   مشکل علت راه حل 1. اثر خنک سازی ضعیف الف.ناکافی بودن زمان خنک سازی به…

ادامه مطلب
اسکروکانوایر

عیب یابی و رفع عیب اسکروکانوایر

 چند نکته در رابطه با عیب یابی و رفع عیب اسکروکانوایر   برای عیب یابی و رفع عیب اسکروکانوایر جدول زیر را مطالعه کنید. خرابی های متداول علت راه حل 1.       عدم انتقال مواد 1.       موتور سوخته 2.       گیربکس مشکل دارد. 3.       کوپلینگ متصل نیست. 1.       تعویض الکتروموتور 2.       تعویض گیربکس 3.       بررسی اتصال و…

ادامه مطلب
درایر ماشین جهت تولید خوراک آبزیان طراحی

عیب یابی و رفع عیب درایر

دستگاه درایر در در دو مدل پکیجی و برنری جهت کاهش رطوبت مواد ورودی طراحی شده است.  برای عیب یابی و رفع عیب  درایر جدول زیر را مطالعه کنید. نکات کلیدی در مورد عیب یابی و رفع عیب درایر عیب علت راه حل لوازم جانبی زنجیری شل شده یا افتاده اند. پیچ‌های بست شل شده…

ادامه مطلب
آسیاب پلورایزر

عیب یابی و رفع عیب پولورایزر

عیب یابی و رفع عیب پولورایزر   برای عیب یابی و رفع عیب پولورایزر به جدول زیر مراجعه کنید. خرابی‌های متداول علت عیب‌یابی صدای غیر عادی در ماشین پولورایزر 1. مواد خارجی وارد آن شده است. 2. پیچ‌های ثابت کننده دیسک چکش شل هستند. 3. رینگ چرخ‌دنده‌ای یا درپوش مقسم جریان شل است. 4. بین…

ادامه مطلب
عیب یابی و رفع عیب اکسترودر

عیب یابی و رفع عیب اکسترودر

عیب یابی و رفع عیب اکسترودر برای عیب یابی و رفع عیب اکسترودر جدول زیر را مطالعه کنید. مشکل علت راه حل دمای محفظه انبساط نمی تواند به دمای نامی برسد خط بخار مسدود است خط بخار ورودی از محفظه انبساط مسدود است خط بخار مسدود شده را تمیز کنید خط بخار ورودی محفظه انبساط…

ادامه مطلب