کاندیشنر

عیب یابی و رفع عیب کاندیشنر

عیب یابی و رفع عیب کاندیشنر   برای عیب یابی و رفع عیب کاندیشنر به جدول زیر مراجعه کنید. مشکل علت احتمالی راه حل هیچ ماده ای از کاندیشنر خارج نمی شود. (1) ورودی پر شده است (2) مواد در خروجی انباشته شده است. (3) مشکلی در دستگاه محرکه وجود دارد. (4) احتمال برعکس بودن…

ادامه مطلب
عیب یابی و رفع عیب اکسترودر

عیب یابی و رفع عیب اکسترودر

عیب یابی و رفع عیب اکسترودر برای عیب یابی و رفع عیب اکسترودر جدول زیر را مطالعه کنید. مشکل علت راه حل دمای محفظه انبساط نمی تواند به دمای نامی برسد خط بخار مسدود است خط بخار ورودی از محفظه انبساط مسدود است خط بخار مسدود شده را تمیز کنید خط بخار ورودی محفظه انبساط…

ادامه مطلب