کولر

عیب یابی و رفع عیب کولر

عیب یابی و رفع عیب کولر L.lion کولر L.lion ضمن برطرف کردن نیاز به خنک سازی مواد، کیفیت محصولات را نیز افزایش دهد. در این جا به نکاتی در رابطه با عیب یابی و رفع عیب کولر می پردازیم.   مشکل علت راه حل 1. اثر خنک سازی ضعیف الف.ناکافی بودن زمان خنک سازی به…

ادامه مطلب