نگهداری از اکسترودر

نگهداری از اکسترودر

چند نکته در رابطه با نگهداری از اکسترودر داخل و بیرون تجهیزات باید بعد از هر شیفت کاری تمیز شود، پس از هر بار توقف، محفظه انبساط و اسکرو را با آب پاک تمیز کنید زیرا پس از سرد شدن و تجمع مواد، تمیز کردن آن دشوار می‌شود. پس از هر توقف، سطوح مجموعه تخلیه…

ادامه مطلب
اسکروکانوایر

عیب یابی و رفع عیب اسکروکانوایر

 چند نکته در رابطه با عیب یابی و رفع عیب اسکروکانوایر   برای عیب یابی و رفع عیب اسکروکانوایر جدول زیر را مطالعه کنید. خرابی های متداول علت راه حل 1.       عدم انتقال مواد 1.       موتور سوخته 2.       گیربکس مشکل دارد. 3.       کوپلینگ متصل نیست. 1.       تعویض الکتروموتور 2.       تعویض گیربکس 3.       بررسی اتصال و…

ادامه مطلب