نگهداری از اکسترودر

نگهداری از اکسترودر

چند نکته در رابطه با نگهداری از اکسترودر داخل و بیرون تجهیزات باید بعد از هر شیفت کاری تمیز شود، پس از هر بار توقف، محفظه انبساط و اسکرو را با آب پاک تمیز کنید زیرا پس از سرد شدن و تجمع مواد، تمیز کردن آن دشوار می‌شود. پس از هر توقف، سطوح مجموعه تخلیه…

ادامه مطلب