کرامبلر

کرامبلر

Crumbler

ماشین کرامبلر جهت تولید خوراک پری استاتر برای طیور و آبزیان مناسب می باشد . ماشین کرامبلر به کمک غلطک های تیغه دار گرانول های تولید شده را با کمترین درصد ضایعات به دانه های ریز و یکنواخت پری استاتر تبدیل می کند و دارای ویژگی های زیر می باشد :

ویژگی های خاص این دستگاه :

 • خرد کردن یکنواخت

  وسیله ای مناسب و مخصوص خرد کردن یکنواخت پلت های بزرگ

 • ساختار کم حجم

  ساختار کم حجم و تنظیم غلطک های آسان

 • سر و صدای کم

  انتقال قدرت آرام و سر و صدای کم

 • نگهداری آسان

  عملکرد قابل اطمینان و نگهداری آسان