درایر

Dryer

این ماشین جهت تولید خوراک آبزیان طراحی گردیده است که در دو مدل پکیجی و برنری به کارخانجات مصرف کننده تحویل می گردد.

این دستگاه قادر است با ظرفیت های 3 تن ، 5 تن ، 10 تن در ساعت رطوبت ورودی 28% الی 34% را به 5% برساند که میزان رطوبت خروجی قابل کنترل می باشد .

کلیه ی دریچه ها و فن های این ماشین قابل کنترل از اطاق فرمان می باشند .

ویژگی های خاص این دستگاه :

  • قابل کنترل

    کلیه ی دریچه ها و فن های این ماشین قابل کنترل از اطاق فرمان می باشند .