درام کوتر

درام کوتر

Drum Coater

سیستم روغن زنی به روش گریز از مرکز و چرخشی مخصوص تولید خوراک دام و طیور می باشد که در طول درام گرانولهای تولید شده روغن خورده گرم شده و خارج می شوند.

ویژگی های خاص این دستگاه :

 • چرخش مناسب

  چرخش بسیار نرم و آرام بدون ضربه

 • سیستم گرم کن

  سیستم گرم کن روغن

 • پمپ روغن

  پمپ روغن جهت اسپری کردن روغن

 • روغن خوردن

  روغن خوردن یکنواخت گرانول ها

 • جلوگیری از ترک خوردن

  جلوگیری از ترک خوردن و خورد شدن